Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2

Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2

18 октомври 2021 | 12:58
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (5)
    Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен ценрален регион за планиране от ниво 2
    Екологична оценка
    Становище на МОСВ по ЕО на ЮЦР и Приложение
    Проект на РМС_ЮЦР
    Южен централен регион - становище МОСВ и обобщена справка
Прикачени файлове (5)