Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. ДВ, бр. 84 от 2008 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на с

29 април 2020 | 10:44
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба
    Мотиви
    Таблица за отразяване на получените становища
Прикачени файлове (3)