Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или теж

31 юли 2020 | 16:10
  • Прикачени файлове (4)
    Проект на наредба
    Мотиви
    Справка за съответствие с ПЕС
    Таблица от първите проведени консултации по проекта
Прикачени файлове (4)