Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп

18 октомври 2019 | 15:12
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на НИД на Наредба 14
    Мотиви
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (3)