Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията з

14 февруари 2024 | 14:26
mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Проект на наредба
    Мотиви
Прикачени файлове (2)