Проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород

Проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станци

12 септември 2019 | 14:37
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба
    Мотиви
    СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения
Прикачени файлове (3)