Проект на Правилник за отменяне на Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие, Правилника за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове и Прави

Проект на Правилник за отменяне на Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие,

11 октомври 2018 | 14:14
  • Прикачени файлове (2)
    Мотиви
    Правилник
Прикачени файлове (2)