Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУП на община Долни Чифлик

Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУП на община Долни Чифлик

21 март 2022 | 10:23

На основание чл. 19, ал. 3 и чл.19а и  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в качеството на Възложител на проект на общ устройствен план (ОУП) на община Долни Чифлик, обявява за консултации документация по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на ОУП на Община Долни Чифлик”.

Срок за изразяване на становища 20 дни - до 09.04.2022 г. включително.

 

  • Прикачени файлове (3)
    Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на ОУП на община Долни чифлик
    Планово задание за разработване на ОУП на Община Долни чифлик
    Писмо изх. № ЕО-4/29.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите
Прикачени файлове (3)