Регионални съвети за развитие

Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено в гр. Стара Загора на 26.06.2018г.
11 декември 2018 | 11:47
Протокол и материали от съвместното заседание на РСР и РКК на Южен централен район, проведено в гр. Пазарджик на 28.06.2018г.
10 октомври 2018 | 15:47
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 14-15.03.2018 г. в гр. Кюстендил
25 юни 2018 | 16:45
Презентации и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие и на Югозападен район, проведено на 14-15.03.2018 г. в гр. Кюстендил
25 юни 2018 | 16:40
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в с. Баня, Община Разлог
25 юни 2018 | 16:38
Презентации и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в с. Баня, Община Разлог
25 юни 2018 | 16:27
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско
25 юни 2018 | 16:25
Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско
25 юни 2018 | 16:16
Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Пазарджик на 29.03.2018г.
21 май 2018 | 14:00
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено на 18.12.2017 г. в гр. Кърджали
21 февруари 2018 | 16:11
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 23.10.2017 г. в гр. Кърджали
21 февруари 2018 | 16:10
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, проведено на 29-30.06.2017 г. в гр. Луковит
09 август 2017 | 15:06