Регионални съвети за развитие

Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 30.06-01.07.2016 в гр. Кюстендил
04 юли 2016 | 15:46
Протокол от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено в периода 20-22.04.2016 г. в Паничище.
31 май 2016 | 13:13
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 24 март 2016 г. в гр. Плевен
04 май 2016 | 15:16
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено на 10 март 2016 г. в гр. Стара Загора
04 май 2016 | 15:15
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 18 март 2016 г. в гр. Силистра
04 май 2016 | 15:13
Протокол от съвемстно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район, проведено на 22 март 2016 г. в гр. Добрич
04 май 2016 | 15:11
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 11 март 2016 г. в гр. Хасково
04 май 2016 | 15:05
Презентации от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено в периода 20-22.04.2016 г. в Паничище
27 април 2016 | 11:42
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25 и 26 февруари 2016 г. в община Разлог
17 март 2016 | 13:15
Материали от заседание на РСР на ЮЗР, прооведено на 25 и 26 февруари 2016 г. в Разлог
29 февруари 2016 | 16:34
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към него, проведено на 17 и 18.12.2015 г., гр. Враца
09 февруари 2016 | 12:07
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 24.11.2015 г., гр. Враца
09 февруари 2016 | 12:05