Регионални съвети за развитие

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено в периода 01-02 декември 2016 г., област Пловдив
09 февруари 2017 | 16:49
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район, проведено на 22 ноември 2016 г. в гр. Ямбол
09 февруари 2017 | 16:42
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район, проведено на 7 декември 2016 г. в гр. Русе
09 февруари 2017 | 16:37
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, проведено на 29 ноември 2016 г. в гр. Шумен
09 февруари 2017 | 16:26
Презентации и материали от заседанието на РСР на Югозападен район, проведено на 26-27 януари 2017 г.
30 януари 2017 | 16:19
Материали за предстоящото заседание на РСР на ЮЗР, което ще се проведе на 26-27.01.2017 г. в Боровец
06 януари 2017 | 12:20
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 13-14.12.2016 г. в гр.Банско
04 януари 2017 | 12:11
Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 13-14.12.2016 г. в гр. Банско
15 декември 2016 | 15:45
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 17-18.11.2016 г. в гр.Банско
09 декември 2016 | 17:07
Протокол от тридесето заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район
21 ноември 2016 | 16:32
Протокол №30 от заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен район (СЗР)
21 ноември 2016 | 16:31
Протокол № 30 от Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район от 04.10.2016
21 ноември 2016 | 16:30