Становища на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание по прилагане на промените в Закона за устройство на територията

Становища на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание

26 февруари 2019 | 16:07

Становища на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание по прилагане на промените в Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.), с които се въведоха процедури за служебно съгласуване и предоставяне на информация от експлоатационните дружества в хипотезите на чл. 125, ал. 4, чл. 128а и чл. 140а от ЗУТ.

  • Прикачени файлове (2)
    02-02-120
    90-03-36
Прикачени файлове (2)