ТЪРСИ СЕ: ОБЩО ЛОГО НА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020 г.

ТЪРСИ СЕ: ОБЩО ЛОГО НА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020 г.

05 юли 2013 | 16:34
Прикачени файлове (1)
Решение за използване на общо лого на оперативните програми през следващия програмен период беше взето на днешното заседание на Министерския съвет. Това съобщи заместник-министър председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова на пресконференция. Досегашната практика за използване на индивидуални лога на отделните оперативни програми е показала незадоволителен резултат, коментира вицепремиерът. В тази връзка Златанова съобщи още, че днес стартира конкурс за общо лого и послание (слоган) на еврофондовете през периода 2014-2020 г. 
 
Конкурсът е отворен и не поставя никакви ограничения за възраст, националност и професионален ценз. Тя поясни, че изискванията към кандидатите са минимални и всеки желаещ може да участва като: 
- изработи проект на лого и слоган в програма за векторна графика
- представи цветен и черно-бял вариант на изображението на български и английски език
- представи предложението на хартиен и на електронен носител
- представи кратко описание на замисъла и идеята на изображението
- изпрати предложението си на адреса на Министерски съвет в срок до 17:00 часа на 1-ви октомври 2013 г.
 
Предложенията ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от представители оперативните програми, Съюза на българските художници, Съюза на българските журналисти и т.н. Оценка на предложенията ще се прави и от широката общественост чрез Фейсбук, допълни Златанова. Постъпилите предложения ще бъдат публикувани на 2-ри октомври в специално създадена галерия във Фейсбук профила на www.eufunds.bg: https://www.facebook.com/pages/eufundsbg/163113773755742.  

Наградени ще бъдат общо четири предложения: 
- 1 място – 5000 лв. и тридневно пътуване за двама да Брюксел
-  2 място – 3000 лв.
- 3 място – 1000 лв.
- Награда на широката общественост (Фейсбук) – 500 лв. 

Златанова отбеляза още, че общата стойност на инициативата ще бъде между 15 и 20 хил. лв. Според нея сега е моментът да опитаме да създадем най-оригиналното лого в целия Европейски съюз с възможно най-ниска цена. Имаме много примери за лога на стойност стотици хиляди и дори милиони лева, коментира тя и призова присъстващите представители на медиите да се включат активно и безвъзмездно в популяризирането на тази национална кауза.    
 
Инициативата се организира от Централния информационен офис в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз“ в Администрацията на Министерския съвет. Конкурсът се осъществява в рамките на проект № 0103-ЦИО-3.1 „Популяризиране на добри практики по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и подготовката на програмен период 2014-2020 г.” Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
  • Прикачени файлове (1)
    Конкурсна програма
Прикачени файлове (1)