Уведомление за удължаване срока за провеждане на консултации по екологичната оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево и за определяне на нова дата за провеждане на обществено обсъждане

Уведомление за удължаване срока за провеждане на консултации по екологичната оценка на проект за Изменение на

10 март 2020 | 14:41

В съответствие с изискванията на нормативната уредба Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в качеството на възложител публикува съобщение за откриване отново на процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ЕО) на проекта за ИОУП на Община Царево от 14.02.2020г. до 16.03.2020г. и за провеждане на обществено обсъждане на 23.03.2020г.

Съобщението за провеждане на консултациите заедно с текстовите и графични материали в цифров вид са публикувани за свободен достъп на обществеността, както следва:

- на интернет страницата на МРРБ на адрес:

https://www.mrrb.bg/bg/konsultacii-po-eo-na-proekta-za-izmenenie-na-oup-na-obstina-carevo/

- на интернет страницата на Община Царево на адрес:

http://www.tzarevo.net/index.php/novini/obyavi-i-saobshteniya/item/2488-2020-02-13-13-47-59

Съобщението за провеждане на консултации е публикувано и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес:

https://www.moew.government.bg/bg/suobstenie-za-vuzobnovyavane-na-konsultaciite-po-doklad-za-ekologichna-ocenka-na-proekt-za-izmenenie-na-obst-ustrojstven-plan-ioup-na-obstina-carevo/

В МРРБ е постъпило предложение от кмета на Община Царево за удължаване на срока за провеждане на консултациите, предвид големия обществен интерес и с оглед осигуряване на прозрачно провеждане на процедурата.

Във връзка с изложеното Ви уведомяваме, че посоченият в съобщението срок за провеждане на консултациите се удължава до 31.03.2020 г., и се променя датата за обществено обсъждане на проекта на ИОУП, Доклада за Екологична оценка, Доклада за оценка на съвместимостта и всички приложения към тях на 13.04.2020 г. от 17:30 часа в залата на читалище „Георги Кондолов“, гр. Царево.