Регистър декларации по ЗПК ( имена, започващи с буква "Х" )


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТФХЦЧЮЯ

Име Длъжност
Христина Адрианова Станчева-Григорова държавен експерт
Христо Добромиров Генев експерт по управление и наблюдение на проекти
Христо Колев Христов старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми с профил "Оценка на проектни предложения"
Христо Славчев Спасов главен експерт
  • Декларация за несъвместимост Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ
  • подадена на дата 06.06.2018 г. (ежегодна) по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • Декларация за интереси Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ
  • вх. № ЕЖ-174/22.04.2019 г. (ежегодна) по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • вх. № ЕЖ-340/05.05.2020 г. (ежегодна) по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • вх. № ЕЖ-399/07.05.2021 г. (ежегодна) по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • вх. № ЕЖ-65/25.03.2022 г. (ежегодна) по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • вх. № ЕЖ-317/25.04.2023 г. (ежегодна) по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)