Регистър декларации по ЗПК ( имена, започващи с буква "Й" )


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТФХЦЧЮЯ

Име Длъжност
Йоана Александрова Толева главен експерт
Йоана Симеонова Атанасова сътрудник ИНТЕРРЕГ по програмата България-Турция 2021-2027 г.
Йоанис Парменион Партениотис председател на съвета на директорите на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас
Йоанна Георгиева Казакова главен експерт
Йордан Дониславов Досев член на съвета на директорите на "В И К" АД, гр. Ловеч
  • Декларация за несъвместимост Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ
  • подадена на дата 30.05.2018 г. (ежегодна) по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)
  • вх. № ЕЖ-461/10.05.2019 г. (ежегодна) по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • вх. № ЕЖ-492/13.05.2020 г. (ежегодна) по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • вх. № ЕЖ-210/21.04.2021 г. (ежегодна) по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • вх. № ЕЖ-510/11.05.2022 г. (ежегодна) по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • вх. № ЕЖ-432/03.05.2023 г. (ежегодна) по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Йордан Илиев Данчев главен експерт
Йордан Климентов Вълчев член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" - лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 6 от ЗПК
Йорданка Петрова Йорданова старши експерт
Йорданка Петрова Пандохова контрольор