Новини

С ПМС № 282/19.10.2015 г. бяха приети промени в т. 4. „Изисквания към обществените поръчки“ от Методическите указания по националната програма.
26 октомври 2015 | 09:54
Уточнение във връзка с публикации в медиите относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
27 юли 2015 | 11:03
На 29.04.2015 г., на заседание на Министерския съвет бе приет проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сг
02 юли 2015 | 09:45
Камарата на строителите в България разработи примерни тръжни документации
10 юни 2015 | 11:53
Поправка в Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
23 февруари 2015 | 11:40