Новини

Публикувано е становище на Агенцията по обществени поръчки относно прилагането на чл. 100 от Закона за обществените поръчки.
03 ноември 2016 | 11:32
Публикувани са актуализирани референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – в сила от 10.10.2016 г.
05 октомври 2016 | 10:03
Публикуван е формуляр за искане на становище за прилагане на референтните стойности
20 септември 2016 | 10:04
Писмо от министър Павлова за Референтни стойности за авторски надзор за сгради прехвърлени от проект ЕОБД към НПЕЕМЖС
23 август 2016 | 09:59
Покана за обществени консултации за Оценка на екологичните и социалните системи
16 май 2016 | 10:03
С ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
09 февруари 2016 | 10:06
С ПМС № 282/19.10.2015 г. бяха приети промени в т. 4. „Изисквания към обществените поръчки“ от Методическите указания по националната програма.
26 октомври 2015 | 09:54
Уточнение във връзка с публикации в медиите относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
27 юли 2015 | 11:03
На 29.04.2015 г., на заседание на Министерския съвет бе приет проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сг
02 юли 2015 | 09:45
Камарата на строителите в България разработи примерни тръжни документации
10 юни 2015 | 11:53
Поправка в Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
23 февруари 2015 | 11:40

Страница 2 от 2