Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на региноналните планове за развитие на районите от ниво 2 за 2014 г.

Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на региноналните планове за развитие на районите от ниво 2 за 20

17 юли 2015 | 16:11
  • Прикачени файлове (6)
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020г.) за 2014 година
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020г.) за 2014 година
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (2014-2020г.) за 2014 година
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район (2014-2020г.) за 2014 година
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоозападен район (2014-2020г.) за 2014 година
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020г.) за 2014 година
Прикачени файлове (6)