Издадени заповеди през 2013 година

Издадени заповеди през 2013 година

04 март 2013 | 13:23
  • Прикачени файлове (33)
    Заповед № РД-02-14-253/04.03.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-276/11.03.2014 г.
    Заповед № РД-02-14-397/23.04.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-448/10.05.2013 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПП
    Заповед № РД-02-14-280/12.03.2013 г. на заместник-министъра на РРБ за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен план
    Заповед № РД-02-14-458/14.05.2013 г. за разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПП за обект "Ж.п.л. Пловдив-Свиленград-турска/гръцка граница"
    Заповед № РД-02-14-382/18.04.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-472/17.05.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-470/16.05.2013 г.
    Заповед № РД 02-14-1048/01.11.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-984/14.10.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-983/14.10.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-948/ 02.10.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-968/09.10.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-462/15.05.2013 г.
    Заповед № РД 02-14-485 от 21.05.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-836/ 03.09.2013 г. на министъра на РР за разрешение за изработване на изменение на подробен устройствен план –ПРЗ на гр. Симеоновград във връзка с изграждането на ж.п. л. Пловдив - Свиленград
    Заповед № РД 02-14-853/04.09.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-819/ 28.08.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-722/05.08.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-770/16.08.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-491/23.05.2013 г.
    Заповед № РД 02-14-488 от 21.05.2013 г.
    Заповед № РД 02-14-778/19.08.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-845/04.09.2013 г.
    Заповед № РД 02-14-793/21.08.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-967/09.10.2013 г.
    Заповед № РД 02-14-841/04.09.2013 г.
    Заповед на министъра на регионалното развитие по чл. 124, ал. 2 от Закона за устройство на територията за изработване на ОУП на Община Каварна
    Заповед № РД-02-14-1137/21.11.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-1196/02.12.2013 г.
    Заповед № РД-02-14-1123/18.11.2013 г. на министъра на регионалното развитие за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за обект“Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра – Удвояване на газопровода между км 58+524 – км 58+842.54" в зем
    Заповед № РД-02-14-1246/11.12.2013 г.
Прикачени файлове (33)