Издадени заповеди през 2016 година

Издадени заповеди през 2016 година

21 януари 2016 | 17:32
  • Прикачени файлове (27)
    Заповед № РД-02-15- 5/ 21.01.2016 г.
    Заповед № РД-02-15-7/ 26.01.2016 г.
    Заповед № РД-02-15-8/29.01.2016 г.
    Заповед № РД-02-15-9 от 2016 г. ПУП ГКПП Рудозем-Ксанти и път
    Заповед № РД-02-15-10/ 01.02.2016 г. във връзка с изпълнението на Позиция 2
    Заповед № РД-02-15-11/03.02.2016 г.
    Заповед № РД-02-15-12/10.02.2016 г.
    Заповед №РД-02-15-21/02.03.2016 г.
    Заповед № РД-02-15-19/ 02.03.2016 г.
    Заповед № РД-02-15-25/25.03.2016 г.
    Заповед № РД-02-15-34/25.04.2016 г.
    Заповед № РД-02-15-35/ 03.05.2016 г.
    Заповед № РД-02-15-40 от 27.05.2016 г.
    Заповед № РД-02-15-45/ 03.06.2016 г.
    Заповед № 02-15-59 от 24.06.2016 г. за допускане изменение на общия устройствен план на КК “Пампорово“
    Заповед № 02-15-69 от 15.07.2016 г. за допускане изработване на ПУП-Парцеларен план на НСА „Васил Левски“
    Заповед № РД-02-15-71/19.07.2016 г.
    Заповед № РД-02-15-80/ 12.08.2016 г. за изработване на ПУП за специализиран пристанищен обект в кв. Крайморие, гр. Бургас
    Заповед № РД-02-15-80/ 12.08.2016 г. за изработване на ПУП за специализиран пристанищен обект в кв. Крайморие, гр. Бургас
    Заповед № 02-15-85 от 18.08.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за допускане изработване на ПУП-ПРЗ на АЕЦ“Козлодуй“ ЕАД.
    Заповед № РД-02-15-86 от 18.08.2016 г. допускане изработването на ОУП на Община Бяла
    Планово задание за ОУП на Община Бяла
    Заповед № РД-02-15-92/ 08.09.2016 г.
    Заповед № РД-02-15-100/ 21.09.2016 г.
    Заповед № РД-02-15-80/ 12.08.2016 г. за изработване на ПУП за специализиран пристанищен обект в кв. Крайморие, гр. Бургас
    Заповед № РД-02-15-117/ 14.11.2016 г.
    Заповед № РД-02-15-125/08.12.2016г.
Прикачени файлове (27)