Материали от заседание на РСР на ЮЗР, прооведено на 25 и 26 февруари 2016 г. в Разлог

Материали от заседание на РСР на ЮЗР, прооведено на 25 и 26 февруари 2016 г. в Разлог

29 февруари 2016 | 16:34
mrrb
  • Прикачени файлове (9)
    Ползи от използване на Строително-информационното моделиране
    Първа покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-Б „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020
    Представяне на добри практики за използване на минералните води за развитие на СПА туризма и подобряване на енергийната ефективност
    ОБЩИНА САНДАНСКИ – КОМПЛЕКСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ
    ПРЕДВИДЕНИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРЕЗ 2016 Г. ПЪТИЩА ОТ ПЪРВОКЛАСНАТА, ВТОРОКЛАСНАТА И ТРЕТОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
    НАЛИЧНИ РЕСУРСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ В ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
    ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ В ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН НА БЪЛГАРИЯ
    Втора покана за проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.
    „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД
Прикачени файлове (9)