Стратегии, програми и планове

Регионален план за развитие на Северозападен район за планиране
01 януари 2007 | 00:00
Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране
01 януари 2007 | 00:00
Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране
01 януари 2007 | 00:00
Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране
01 януари 2007 | 00:00
Регионален план за развитие на Североизточен район за планиране
01 януари 2007 | 00:00
Становище по екологична оценка на Северозападен район за планиране за периода 2007-2013 г.
01 януари 2007 | 00:00
Становище по екологична оценка на Североизточен район за планиране за периода 2007-2013 г.
01 януари 2007 | 00:00
Становище по екологична оценка на Северен централен район за планиране за периода 2007-2013 г.
01 януари 2007 | 00:00
Становище по екологична оценка на Югоизточен район за планиране за периода 2007-2013 г.
01 януари 2007 | 00:00
Становище по екологична оценка на Югозападен район за планиране за периода 2007-2013 г.
01 януари 2007 | 00:00
Становище по екологична оценка на Южен централен район за планиране за периода 2007-2013 г.
01 януари 2007 | 00:00
Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите в Република България за периода 2005 - 2015 година
01 януари 2007 | 00:00