Закони

Закон за собствеността
04 март 2022 | 11:00
Закон за общинската собственост
26 февруари 2021 | 09:37
Закон за транслитерацията
13 декември 2019 | 11:43
Закон за Камарата на строителите
26 март 2019 | 13:46
Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
18 септември 2018 | 00:00
Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
18 септември 2018 | 00:00
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
05 април 2016 | 11:37
Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние
17 декември 2013 | 12:40
Европейска харта за местно самоуправление
21 януари 2008 | 00:00
Конституция на Република България
01 януари 2007 | 00:00