Закони

ЗАКОН за пътищата
18 февруари 2020 | 15:00
ЗАКОН за гражданската регистрация
27 декември 2019 | 00:00
Закон за транслитерацията
13 декември 2019 | 11:43
Закон за държавната собственост
13 декември 2019 | 10:41
Закон за общинската собственост
29 ноември 2019 | 09:37
Закон за местното самоуправление и местната администрация
08 октомври 2019 | 00:00
ЗАКОН за концесиите
08 октомври 2019 | 00:00
ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи
02 август 2019 | 09:29
ЗАКОН за движението по пътищата
30 юли 2019 | 00:00
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
04 юни 2019 | 00:00
ЗАКОН за геодезията и картографията
21 май 2019 | 11:21
Закон за Камарата на строителите
26 март 2019 | 13:46