Закони

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. Правилник за прилагане на закона
08 декември 2023 | 14:00
Закон за административно-териториалното устройство на Република България
08 декември 2023 | 11:00
Закон за държавната собственост. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост
08 декември 2023 | 10:41
Закон за устройство на територията
13 октомври 2023 | 18:00
Закон за енергийната ефективност
13 октомври 2023 | 18:00
Закон за културното наследство
06 октомври 2023 | 18:00
Закон за местното самоуправление и местната администрация
06 октомври 2023 | 18:00
Закон за управление на етажната собственост
29 септември 2023 | 18:00
Закон за гражданската регистрация
19 септември 2023 | 18:00
Закон за пътищата. Правилник за прилагане на Закона за пътищата
01 август 2023 | 18:00
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
16 декември 2022 | 12:00
Закон за регионалното развитие. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
01 юли 2022 | 14:01