Другите за нас

Благодарствено писмо от Областна администрация -Смолян относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
28 декември 2016 | 12:16
Благодарствено писмо от Сдружение на собствениците, гр. София, район "Триадица", ул. "Цар Петър" №2
27 април 2016 | 13:46
Благодарствено писмо от управителя на СС "Русе, ул. Лозен планина 17, бл. Баба Тонка - Д"
25 януари 2016 | 17:57
Писмо от Сдружение на Собствениците „Вяра-2-Варна“ до екипа на дирекция "Жилищна политика" във връзка с участие в проект "Енергийно обновяване на българските домове"
08 януари 2016 | 15:52
Благодарствено писмо от председатели на Сдружения на собственици на жилищни кооперации в София за успешно реализирани проекти за енергийна ефективност на сградите по проект ЕОБД
21 декември 2015 | 19:50
Благодарствено писмо относно проект "Енергийно обновяване на българските домове"
18 декември 2015 | 17:23
Благодарствено писмо, относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
01 декември 2015 | 12:49

Страница 1 от 1