Презентации от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено в периода 20-22.04.2016 г. в Паничище

Презентации от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено в периода 20-22.04.

27 април 2016 | 11:42

  

mrrb
  • Прикачени файлове (8)
    Регионален икономически профил на Югозападния район
    Закон за физическото възпитание
    Хидротермалните ресурси на София
    Наредба за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен (медикъл спа) център”, „спа център”, „уелнес център” и „таласотерапевтичен център”
    Туристически пътувания зимен сезон 2015-2016
    Промени в Закона за защита при бедствия и Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС
    Проблеми при експлоатацията на минерални води
    ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Конкретен бенефициент Агенция по заетостта
Прикачени файлове (8)