Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и бе

07 март 2019 | 14:44
  • Прикачени файлове (2)
    Проект
    Мотиви
Прикачени файлове (2)