Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за прис

18 юни 2019 | 16:21
  • Прикачени файлове (4)
    Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г.
    Мотиви към проекта на наредбата
    Доклад
    Таблица със становища от обществено обсъждане на Наредба № 4
Прикачени файлове (4)