Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостов

08 април 2024 | 13:41

Изготвеният проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението цели привеждане на наредбата в съответствие с настъпилите законодателни промени.

С приемането му се очаква гражданите да бъдат улеснени при заявяване на административната услуга и при получаването на издаденото удостоверение.

Срок на общественото обсъждане: 08.05.2024 г. 

Становища и коментари могат да бъдат изпращани на електронния адрес на Центъра за административно обслужване: e-mrrb@mrrb.government.bg или през Портала за обществени консултации.

mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
    Мотиви
Прикачени файлове (2)