Проект на Правилник за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството

Проект на Правилник за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското простран

27 юли 2018 | 13:38
  • Прикачени файлове (3)
    Мотиви
    Проект на правилник
    Справка становища
Прикачени файлове (3)