Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост

02 септември 2022 | 15:05
mrrb
  • Прикачени файлове (7)
    Проект - ЗИД на ЗУЕС
    Мотиви
    Доклад
    Проект на Решение на Министерския съвет
    Становище на администрацията на Министерския съвет
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Справка на получени становища
Прикачени файлове (7)