Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

26 октомври 2023 | 15:58

Със законопроекта са направени и предложения за регламентиране на механизъм, по който строежи или части от тях, публична собственост на държавата и общините, представляващи обекти на техническата инфраструктура, за които липсват строителни книжа, но са били допустими по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно действащия ЗУТ, да не подлежат на премахване и забрана за ползване.

  • Прикачени файлове (6)
    Становище на администрацията на Министерския съвет
    Мотиви
    Частична предварителна оценка
    Доклад
    Проект на РМС
    Проект на ЗИД на ЗУТ
Прикачени файлове (6)