Второ заседание на Съвета по регионална политика - 24.06.2015 г.

Второ заседание на Съвета по регионална политика - 24.06.2015 г.

08 юли 2015 | 11:21
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (3)
    Протокол № 2 от заседанието на СРП
    Презентация - Целенасочена инвестиционна програма
    Презентация - Проект за ЗИД на ЗРР
Прикачени файлове (3)