Доклади относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на регионалните планове за развитие на шестте района от ниво 2 за периода 2007-2013 г.

Доклади относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на регионалните планове за развитие на шест

14 април 2015 | 16:50

Доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2007-2013 г., одобрен с Протокол № 14/08.04.2015 г. от заседанието на Министерския съвет.

Доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2007-2013 г., одобрен с Протокол № 14/08.04.2015 г. от заседанието на Министерския съвет.

Доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2007-2013 г., одобрен с Протокол № 14/08.04.2015 г. от заседанието на Министерския съвет.

Доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2007-2013 г., одобрен с Протокол № 15/15.04.2015 г. от заседанието на Министерския съвет.

Доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район за периода 2007-2013 г., одобрен с Протокол № 15/15.04.2015 г. от заседанието на Министерския съвет.

Доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007-2013 г., одобрен с Протокол № 15/15.04.2015 г. от заседанието на Министерския съвет.

  • Прикачени файлове (6)
    Доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2007-2013 г.
    Доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2007-2013 г.
    Доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2007-2013 г.
    Доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2007-2013 г.
    Доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район за периода 2007-2013 г.-1.doc
    Доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007-2013 г.-1.doc
Прикачени файлове (6)