Новини

Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
06 януари 2020 | 17:37
Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България ”
06 януари 2020 | 13:08
Удължава се срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” до 25.03.2020 г.
11 декември 2019 | 17:00
УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9, считано от 19 декември 2019 година
04 декември 2019 | 17:49
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”
28 ноември 2019 | 18:07
МРРБ осигурява 108 млн. лв. от ОПРР за медицински хеликоптер, ремонт на 134 км пътища, спортно оборудване в 100 гимназии и саниране на сгради
27 ноември 2019 | 15:31
Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
22 ноември 2019 | 18:36
Габрово, Стара Загора и Добрич – победители във фотоконкурса на МРРБ „Моят град е моята крепост“
16 ноември 2019 | 09:30
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 разширява възможностите за саниране на многофамилни жилищни сгради в по-малките населени места
15 ноември 2019 | 16:26
Градското развитие и подкрепа за регионите са основните приоритети на новата Оперативна програма за развитие на регионите в България за периода 2021-2027г.
15 ноември 2019 | 12:27
С интерактивна прожекция върху стар “Икарус“ МРРБ показа как европейските инвестиции промениха градовете
24 октомври 2019 | 11:32
Изменени Насоки за кандидатстване - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“
08 октомври 2019 | 12:07