Новини

Изменени са Указанията по процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
29 юли 2020 | 11:12
УО на ОПРР издава указания за идентифициране на проектни предложения за новия програмен период
01 юли 2020 | 14:38
Европейската комисия одобри изменение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
01 юли 2020 | 09:24
Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
04 май 2020 | 14:21
Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната – Версия 3 16.04.2020 г.
21 април 2020 | 14:29
3.1 млрд. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са достъпни за кандидатстване
16 април 2020 | 10:01
Изменение на насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
09 април 2020 | 11:40
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
08 април 2020 | 12:28
Със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще бъдат осигурени медицинско оборудване, лекарства, тестове и защитни средства за борба с коронавируса
08 април 2020 | 11:08
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
03 април 2020 | 16:10
Публикувани са Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“ по ОПРР 2014-2020 г.
02 април 2020 | 16:22
ПУБЛИКУВАНИ СА ИЗМЕНЕНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3“
31 март 2020 | 17:40