ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027 - Бенефициенти

 

Бенефициенти могат да бъдат местни власти и регионални структури на централната администрация, академични, научни, социални и обучителни институции и за научноизследователска и развойна дейност, НПО, ММСП.