ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027 - Териториален обхват

Програмният район обхваща 3 области от българска страна – Бургас, Ямбол и Хасково и 2 провинции от турска страна – Одрин и Къркларели. Границата между България и Турция е с дължина близо 288 км. с три гранични контролно-пропускателни пункта. В трансграничния регион живеят 11,76 % от общото население на двете държави. В него се отличават няколко големи града като Бургас, Ямбол и Хасково, от българска страна и Одрин и Къркларели, от турска страна. Граничният регион се оценява като притежаващ богато културно и природно наследство и висока степен на екологична чувствителност по отношение на изменението на климата.