ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027 - Бюджет

Общият бюджет на програмата е 34 415 251 евро.