ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027 - Лица за контакт

Управляващ орган:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (УТС)

ул. „Стефан Караджа“ № 9

София 1000, България

ma_ipacbc@mrrb.government.bg

 

Отдел Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество

Евдокия Димитрова

тел. +359 2 9405 683

e.dimitrova@mrrb.government.bg

 

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Ирена Георгиева-Денева

тел.: +359 2 9405 547

IDeneva@mrrb.government.bg

 

Отдел Финансово управление и контрол

Милена Ковчазова

тел. +359 2 9405 496

MKovchazova@mrrb.government.bg

 

Национален орган

Дирекция по въпросите на Европейския съюз, Република Турция

Главна дирекция "Финансово сътрудничество и изпълнение на проекти"

Кв. Мустафа Кемал, ул. 6, No: 4, 06800  06800 Билкент, Анкара – Турция

Тел.:  +90 312 2181662

Факс: +90 312 218 14 89

e-mail: cbcbgtr@ab.gov.tr

http://www.ab.gov.tr/

 

Съвместен секретариат

ул. „Патриарх Евтимий“ 2,

Етаж 3, офиси (88,89,90,91),

6300 Хасково, България

Тел./факс: +359 38 663 888

e-mail: JShaskovo@mrrb.government.bg

 

Съвместен секретариат – клон Едирне

Сабуни махала

ул. Сарачлар /пешеходна зона/

Бизнес център

Етаж: 3, офис No:4

22100, Едирне, Турция

Тел./факс: +90 284 214 9909

e-mail: jtsedirne@ab.gov.tr