Новини

Новини

Второкласни и третокласни пътища ще  бъдат модернизирани с допълнителни 40 млн. лева по ОПРР
10 април 2020 | 14:12
6 нови разрешения за строеж са издадени от МРРБ след 13 март
10 април 2020 | 09:57
С над 2 млн. лв. от ОПРР ще се подобрява безопасността на движение по републиканските пътища
08 април 2020 | 15:00
Със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще бъдат осигурени медицинско оборудване, лекарства, тестове и защитни средства за борба с коронавируса
08 април 2020 | 11:08
МРРБ е разплатило в извънредното положение близо 137 млн. лв.
02 април 2020 | 16:48
 2,5 млн. лв. от OПРР се осигуряват за спортно оборудване в ремонтираните с евросредства професионални гимназии в страната
02 април 2020 | 16:21
Отменя се общественото обсъждане на проекта за изменение на общия устройствен план на Община Царево
01 април 2020 | 16:18
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 ще може да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 60 милиона лева над бюджета по Приоритетната ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
01 април 2020 | 11:09
ДНСК продължава проверките по сигнали
01 април 2020 | 11:04
До 3 април Министерството на здравеопазването може да кандидатства за над 40 млн. лева от OПРР за респиратори, предпазни средства и тестове за COVID-19
27 март 2020 | 17:08
В извънредното положение няма промяна в реда на издаване на скици, схеми и удостоверителни документи от АГКК
27 март 2020 | 11:24
Общините ще разработват планове за интегрирано развитие със срок на действие 7 години
26 март 2020 | 15:44