Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва за периода 2021-2027 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за назначаване на български и

14 октомври 2021 | 10:47
  • Прикачени файлове (5)
    Проект на Постановление
    Проект на Доклад
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на администрацията на Министерския съвет
    Справка за отразяване на становища
Прикачени файлове (5)