Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр.Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“ по 4 обособени позиции, какато следва: Обособена позиция 1: Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ООД гр. Шумен; Обособена позиция 2: Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол; Обособена позиция 3: Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр.Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД гр. Русе; Обособена позиция 4: Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ООД, гр. Перник.

Номер 05-15-049

Документи, публикувани преди 31.01.2017 г., са налични на долупосочения адрес:

http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0515049/Forms/AllItems.aspx

  • Прикачени файлове (16)
Обявления Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
    Обявление изменение на договор за ОП1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091596060
Удостоверено време: 15.10.2018 14:09:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление изменение на договор за ОП2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091596077
Удостоверено време: 15.10.2018 14:09:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление изменение на договор за ОП3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091596089
Удостоверено време: 15.10.2018 14:10:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление изменение на договор за ОП4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091596102
Удостоверено време: 15.10.2018 14:10:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение по ОП 1_ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091643069
Удостоверено време: 16.10.2018 16:08:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение по ОП 2_ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091643152
Удостоверено време: 16.10.2018 16:09:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение по ОП 3_ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091643161
Удостоверено време: 16.10.2018 16:10:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за изменение по ОП 4_ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091643179
Удостоверено време: 16.10.2018 16:10:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление приключване ОП 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114075440
Удостоверено време: 10.12.2019 12:12:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор ОП2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114547859
Удостоверено време: 17.12.2019 11:59:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор за ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116392691
Удостоверено време: 17.01.2020 14:26:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление приключил договор ОП3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117435376
Удостоверено време: 04.02.2020 15:24:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Анекс на договор № РД-02-29-68 от 31.03.2016 г. за ОП1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091596117
Удостоверено време: 15.10.2018 14:10:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Анекс на договор № РД-02-29-69 от 31.03.2016 г. за ОП3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091596132
Удостоверено време: 15.10.2018 14:10:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Анекс на договор № РД-02-29-70 от 31.03.2016 г. за ОП4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091596150
Удостоверено време: 15.10.2018 14:11:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Анекс на договор № РД-02-29-71 от 31.03.2016 г. за ОП2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091596170
Удостоверено време: 15.10.2018 14:11:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (16)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.