„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина, хотелско настаняване, организиране на мероприятия и събития и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на МРРБ“

Номер 05-15-074

Всички документи по процедурата се намират на следния линк : http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0515074/Forms/AllItems.aspx

  • Прикачени файлове (1)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000127156666
Удостоверено време: 26.06.2020 17:16:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.