Преводачески услуги за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Номер 06-15-113

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: "Преводачески услуги за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството"

Линк към процедурата: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0615113/Forms/AllItems.aspx

  • Прикачени файлове (1)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089856562
Удостоверено време: 13.08.2018 10:33:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.