Изпълнение на строително- монтажни работи на обект "Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпеваване водоплътността на стоманенобетонната конструкция на надградената част на язовир "Христо Смирненски

Номер 06-15-130

Документи, публикувани преди 31.01.2017 г., са налични на долупосочения адрес:

http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0615130/Forms/AllItems.aspx

  • Прикачени файлове (2)
Обявления Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
    Обявление изменение АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085360287
Удостоверено време: 11.06.2018 13:12:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Споразумение с прил-я за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085360259
Удостоверено време: 11.06.2018 13:11:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.