"Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на Централната администрация и структурните звена" с 8 (осем) обособени позиции

Номер 06-15-138

Всички документи, свързани с провеждането и възлагането на обществената поръчка, както и сключените договори, се намират на следния адрес:

http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/1115138/Forms/AllItems.aspx

  • Прикачени файлове (7)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор об. поз. 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096551190
Удостоверено време: 07.03.2019 14:38:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор об. поз. 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098735246
Удостоверено време: 16.04.2019 17:15:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор об. поз. 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098736622
Удостоверено време: 16.04.2019 17:20:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор об. поз. 8 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098737580
Удостоверено време: 16.04.2019 17:23:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор об. поз. 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098738485
Удостоверено време: 16.04.2019 17:25:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор об. поз. 6 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098739672
Удостоверено време: 16.04.2019 17:29:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор об. поз. 7 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098740601
Удостоверено време: 16.04.2019 17:32:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (7)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.