„Доставка на хартия и канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с три обособени позиции:

Номер 10-17-026
  • Прикачени файлове (22)
Документация
    покана с приложения ОП1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068447280
Удостоверено време: 21.03.2017 16:59:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    покана с приложения ОП2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068447297
Удостоверено време: 21.03.2017 17:00:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    покана с приложения ОП3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068447301
Удостоверено време: 21.03.2017 17:00:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение РД-02-14-328 от 27 април 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069812749
Удостоверено време: 28.04.2017 10:56:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение ОП3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069960661
Удостоверено време: 04.05.2017 16:56:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072298747
Удостоверено време: 11.07.2017 11:46:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка ОП 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072379921
Удостоверено време: 13.07.2017 13:59:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за зъзложена поръчка ОП 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072596652
Удостоверено време: 20.07.2017 17:25:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    026 Обявление за приключен договор ОП1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079852315
Удостоверено време: 27.03.2018 16:03:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    026 Обявление за приключен договор ОП2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079852354
Удостоверено време: 27.03.2018 16:04:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    026 Обявление за приключен договор ОП3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079852395
Удостоверено време: 27.03.2018 16:04:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069812717
Удостоверено време: 28.04.2017 10:56:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069812727
Удостоверено време: 28.04.2017 10:56:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    доклад до възложител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069812736
Удостоверено време: 28.04.2017 10:56:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069960643
Удостоверено време: 04.05.2017 16:56:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    доклад до възложител ОП3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069960651
Удостоверено време: 04.05.2017 16:56:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор РД-02-29-151 от5 юни 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072166700
Удостоверено време: 06.07.2017 16:12:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложения към Договор РД-02-29-151 от 5 юни 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072166749
Удостоверено време: 06.07.2017 16:13:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор РД-02-29-180 от 16 юни 2017 с приложенията към него Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072379903
Удостоверено време: 13.07.2017 13:58:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор РД-02-29-190 от 26 юни 2017 г. с приложенията към него Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072595564
Удостоверено време: 20.07.2017 16:52:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    писмо 91-00-28 от 27 април 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069812763
Удостоверено време: 28.04.2017 10:57:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    уведомяване изпълнител ОП3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069960670
Удостоверено време: 04.05.2017 16:56:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (22)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.