Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на територията на Република България чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи на територията на областите: гр. София, София - област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали

Номер 11-16-088
  • Прикачени файлове (3)
Решения за класиране на участниците в конкурс за проект и/или за присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект
    по процедура 11-16-088 09.12.2016 13:18:41
Решения за създаване на квалификационна система за включването или за отказа за включване на заинтересовани лица в динамичната система за покупки или в квалификационна система
    РД-02-14-975 от 2 декември 2016 09.12.2016 13:18:41
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    по процедура 11-16-088 09.12.2016 13:18:41
Прикачени файлове (3)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.