„Поддържане и развитие на системите за контрол на достъпа и контрол на работното време в обекти на МРРБ“

Номер 21-17-018
  • Прикачени файлове (2)
Покана с приложения по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
    Документация за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068237179
Удостоверено време: 16.03.2017 14:10:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Съобщение за удължаване срок за оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068493432
Удостоверено време: 22.03.2017 15:50:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.