„Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа на добро демократично управление в общините, подали заявление за участие в Четвъртата процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво“

Номер 22-17-034
  • Прикачени файлове (10)
Документация
    документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069898471
Удостоверено време: 02.05.2017 17:36:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069925585
Удостоверено време: 03.05.2017 15:50:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072624933
Удостоверено време: 21.07.2017 15:42:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Информация за изпълнен договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075251010
Удостоверено време: 03.11.2017 12:16:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071076811
Удостоверено време: 09.06.2017 16:31:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072624898
Удостоверено време: 21.07.2017 15:41:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072624913
Удостоверено време: 21.07.2017 15:41:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072624924
Удостоверено време: 21.07.2017 15:42:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073341855
Удостоверено време: 17.08.2017 15:30:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071506646
Удостоверено време: 20.06.2017 16:18:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (10)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.